Čo máme nové:

13.7.2016:

Máme pre Vás tri nové články:

Znaky nových náboženských hnutí, ktoré ovplyvnili religiozitu na Slovensku po roku 1989

Je Ukrajinská greckokatolícka ortodoxná cirkev sektou?

Recenzia na odborný zborník Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia

1.1.2016:

Ďakujeme našim priaznivcom za morálnu aj finančnú podporu v roku 2015. Pomohli ste nám v rozširovaní odbornej knižnice aj našom sebavzdelávaní a poradenstve. Téma, na ktorú sme sa v prevencii sústredili je výchova dieťaťa slobodného, zodpovedného a kriticky mysliaceho človeka, ktorý dokáže odolať šarlatánom, guru, psychickej manipulácii a chrániť tým sám seba. To je najúčinnejšia prevencia voči zlu. Vyžaduje to najprv zmenu myslenia a správania nás dospelých. Prvú fázu budovania našej novej filozofie máme za sebou. Teraz sa pokúšame šíriť tieto myšlienky a skúsenosti cez kluby pre deti(Múdre sovy), rodičov, starých rodičov aj pedagógov a vďaka Vašej podpore môžeme pokračovať po novej ceste.

18.1.2015:

Máme pre Vás nový článok Spoluzávislosť – Príbeh.

11.1.2015:

Ďakujeme všetkým podporovateľom v roku 2014. Už tradične sme si predplatili internet, odborné časopisy, prevádzku mobilu pre linku dôvery, nakúpili 24 odborných kníh. Rozšírili sme služby na ohrozenú skupinu seniorov a v spolupráci s o.z. AKSEN (Aktívny senior) organizujeme vzdelávací „klub psychickej sebaobrany“ voči ľuďom zneužívajúcim osamelosť a neznalosť starších ľudí.

Zmenili sme filozofiu a stratégiu našej prevencie nielen voči tzv. sektám ale všeobecne voči negatívnym spoločenským javom. Dospeli sme k poznaniu, že najefektívnejšou prevenciou je výchova slobodného, zdravo sebavedomého, zodpovedného a kriticky mysliaceho človeka. Poslušné dieťa ľahšie podľahne sociálnemu tlaku a psychickej manipulácii. Vďaka vašej finančnej podpore náš tím mohol absolvovať zážitkové kurzy zamerané na rešpektujúcu výchovu a študovať výchovné prístupy Naomi Aldort, Faber – Mazlish, A. S. Neilla a vytvorili sme si vlastný model zážitkových seminárov o výchove pre rodičov, ktoré realizujeme klubovou formou. Ďakujeme.

22.3.2014:
Vyjadrenie k obvineniu kandidáta Kisku z prepojenia so scientológiou

5.3.2014:
Pridali sme
Osobné svedectvo – Život v Náboženskej spoločnosti Svedkov Jehovových.

11.2.2014:
Ďakujeme všetkým našim priaznivcom za morálnu aj finančnú podporu v roku 2013. Vaše dary a 2% z daní nám pomohli udržať činnosť a zvyšovať odbornú úroveň. Nakúpili sme si odbornú literatúru a časopisy zamerané na stále výraznejší problém spoluzávislosti, kopírku so skenerom, tonery, wifi, predplatili internet, cestovné na prevenčné workshopy na školách pre pedagógov aj študentov. Bez vašej podpory by naša práca bola vážne ohrozená, nakoľko naša špecifická téma nie je podporovaná donormi cez projekty.
Pokiaľ sa nám podarí aj v roku 2014 získať Vašu podporu a financie cez 1,5% z daní plánujeme rozšíriť naše odborné služby na veľmi ohrozenú skupinu seniorov prevenčnými vzdelávacími aktivitami v kluboch dôchodcov zameraných na sebaochranu, ale aj víkendové terapeuticko-podporné workshopy pre osamelých bývalých členov sporných spoločenstiev s cieľom vytvoriť z nich sieť dobrovoľných spolupracovníkov.
Mgr. Ivana Škodová, predsedkyňa o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt.
.

1.3.2013:
Spracovali sme novú tému: Spoluzávislosť.

2.9.2012:
V časopise Dingir vyjde článok o spoločenstve Mariánske Sestry. Plnú verziu nájdete na našich stránkach: Článok Mariánske sestry.

10.4.2012:
Aktualizovali sme materiál Otázky o scientológii.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporili našu činnosť cez 2% z daní. Bez tejto podpory by naša práca bola vážne ohrozená lebo nemáme žiadne iné finančné prostriedky. Peniaze sme použili na nákup odbornej literatúry, predplatné na internet a odborné časopisy, poštovné, kancelárske potreby a technické vybavenie – DVD prehrávač, toner do kopírky, cestovné na odborné podujatia a monitoring spoločenstiev
Mgr. Ivana Škodová, predsedkyňa o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt.

6.11.2011:
Pridali sme nové svedectvo Skúsenosť so SAIB Martina Mareka.

8.3.2011:
Pridali sme informácie a skúsenosť so spoločenstvom SAIB.

24.2.2011:
Pridali sme nové svedectvo – Svedectvo bývalej členky šamanského spoločenstva.

11.2.2011:
V rubrike Z e-mailovej poradne. Sme pridali ďalší príspevok: Jazyková škola Helen Doron.

16.1.2011:
Pridali sme článok uverejnený v časopise quark &ndah; Alternatívna medicína - áno alebo nie?.

16.1.2011:
V rubrike Z e-mailovej poradne. Sme ku príspevku MUDr. Vladimír Savčenko – SAVČENKOCENTRUM pridali príspevok Gideonovci.

5.1.2011:
Sprístupnili sme novú rubriku Z e-mailovej poradne. Budeme tam uverejňovať zaujímavé konzultácie (po dohode s autorom otázky).

20.7.2010:
Ku článkom o spoločenstve Mariánske sestry sme pridali ďalšie dva a oskenované Vyjadrenie Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví.

2.6.2010:
Pridali sme ďalší článok o spoločenstve Mariánske sestry.

13.5.2010:
Pridávame nové články o spoločenstve Mariánske sestry.

Pokiaľ nás chcete podporiť 2% z Vašich odvedených daní upozorňujeme na aktuálne údaje po zmene sidla nášho občianskeho združenia:

Občianske združenie INTEGRA – Centrum prevencie v oblasti siekt
Jilemnického 13, 974 04 Banská Bystrica

IČO: 37817001
Číslo účtu: OTP banka 5128142/5200

Stiahnite si tlačivá POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI a VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

23.6.2009:
Pribudol článok uverejnený v časopise Quark – Psychická manipulácia naša každodenná.

22.6.2009:
Pribudol prvý článok – Niektoré zaujímavosti z histórie Svedkov Jehovových.

26.4.2008:
Pribudol prvý článok so svedectvom – Svet ako v pokrivenom zrkadle.

6.2.2008:
S dovolením autorky nám pribudol ďalší článok o scientológii – Posvätné texty v živote Scientológie.

24.1.2008:
Sťahujeme sa. Od 1.2.2008 budeme na novej adrese uvedenej v rubrike kontakt.

23.10.2007:
Nové články o Scientológii.

17.9.2007:
Pribudli nové články o Rodovej škole.

28.11.2006:
Spustili sme novú sekciu — Dobrovoľníctvo.

14.11.2006:
Pribudli nové letáky.

23.10.2006:
Projekt 10 rokov spolu: Workshopy o problematike deštruktívnych spoločenstiev (tzv. siekt)

6.8.2006:
Presťahovali sme sa: Ako sa k nám dostať?

5.8.2006:
Dva nové články: Extrémy hnutia Nazaret a Hnutie Sri Chinmoy

5.7.2006:
Sťahujeme sa do Majera, adresu a tel. číslo zverejníme po presťahovaní.

20.6.2006:
Nový článok: Podozrivé spoločenstvá

18.4.2006:
Pribudol článok: Astrológia

22.3.2006:
Nový článok: Herbalife

29.1.2006:
Ak nás chcete podporiť 2% z daní...

24.10.2005:
Pokiaľ nás chcete finančne podporiť, pošlite peniaze ako dar na účet o. z. INTEGRA — Centrum prevencie v oblasti siekt, OTP banka Slovensko, č.ú.: 5128142/5200. Ďakujeme.
Vaše peniaze budú pouzité na poplatky za internet a poštovné, aby sme mohli poskytovat korešpodenčné a e-mailové poradenstvo

23.10.2005:
Zverejnili sme článok Dr. Vojtíška — Modrý kříž

10. 8. 2005:
Pribudli články "Viete, čo je CARP alebo HARP klub?" a "Extrémne odchýlky pentekostálnych a charizmatických cirkví".

7.3.2005:
Blíži sa daňové obdobie; prosíme Vás o trochu Vášho času

7.3.2005:
Máme tu ďalší nový článok: Sú sekty na Slovensku celospoločenským problémom?

19.1.2005:
Zmena v organizácii článkov.

1.12.2004:
Pribudla rubrika - Služby

26.11.2004:
Pribudli 2 články: Zhubné kulty a sekty
a Problematika zhubných kultov a siekt

4.11.2004:
Nový článok: Humana

20.9.2004:
Pribudol nový článok: Gunter Hole: Fanatizmus

5.7.2004:
Uvoľnený nový dizajn, menšie zmeny v organizácii stránky. Napíšte svoj názor tvorcovi stránky.


Táto stránka vznikla za finančnej podpory Európskeho spoločenstva, Komunitnej nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica a NDS v grantovom programe Hodina deťom. Tu vyjadrené názory sú názormi o. z. INTEGRA — Centrum prevencie v oblasti siekt a preto ich v žiadnom prípade nemožno považovat za odraz oficialneho názoru Európskeho spoločenstva.